Visok račun za ogrevanje zveni precej znano, prihajajoča energetska kriza pa zveni precej katastrofalno za vse, ki se ogrevajo na fosilna goriva. Prebivalci se zaradi vse večje ozaveščenosti o okolju prijaznejšem ogrevanju ter želje po nižjih življenjskih stroških odločajo za ogrevanje s toplotno črpalko. Mednje spadajo tudi stanovalci večstanovanjskih stavb.

Toplotne črpalke so enostavna in odlična rešitev za posamezne objekte, večje komercialni in industrijske stavbe pa tudi za večstanovanjske stavbe. Povpraševanje po toplotnih črpalkah za večstanovanjske stavbe narašča iz leta v leto, saj ljudje vse bolj spoznavajo njihovo tehnologijo ter prednosti. Kar precej izkušenj z vgradnjo toplotnih črpalk v večstanovanjske objekte imajo v podjetju Kronoterm.

VISOKI PRIHRANKI, MANJ SKRBI

Prerekanja o načinu ogrevanja ter nepravični porazdelitvi stroškov na stanovanjsko enoto med stanovalci večstanovanjskih stavb namreč niso redkost. Ob vedno višjih življenjskih stroških se posamezniki na vsakem koraku odločajo za rešitve, ki bi te stroške znižale. Toplotna črpalka reši oba problema, obenem pa je za uporabnike kot tudi za upravitelje izredno enostaven ogrevalni sistem.

Toplotne črpalke Kronoterm ogrevajo že kar precej večstanovanjskih stavb v Sloveniji kot tudi onstran naše meje. Kronotermove naprave tako med drugimi ogrevajo večstanovanjski objekt v Mislinji, na Jesenicah, v Šempetru v Savinjski dolini in na primer mestu Lannach v Avstriji. Vsem uporabnikom je bila skupna potreba po ugodnejšem ogrevanju, želja po okolju bolj prijaznem ogrevanju ter ureditev nesoglasij glede neenakomerne porabe ter stroškov ogrevanja.

Prihranki pri omenjenih stavbah s Kronotermovimi toplotnimi črpalkami se gibljejo med 50 in 70 odstotki, odvisno seveda od projekta. Če izpostavimo primer večstanovanjske stavbe na Jesenicah. V primerjavi s predhodno uporabljenim kurilnim oljem je prihranek pri stroških ogrevanja že po prvi ogrevalni sezoni znašal več kot 60 %. Strošek ogrevanja za celotno stavbo je znašal 9.000 € letno, kar je naneslo približno 62, 50 € na posamezno stanovanjsko enoto. V prvi sezoni po zamenjavi ogrevanja so stroški ogrevanja na stanovanjsko enoto znašali le 20,83 €. Podobne prihranke imajo tudi lastniki stanovanj v večstanovanjski stavbi v Postojni. Njihovi letni stroški so pred prenovo ogrevanja znašali kar 11.500 €, Kronotermova toplotna črpalka pa je ta znesek oklestila na 4580 € letno.

KAKO LAHKO STANOVALCI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA PRIHRANITE PRI INVESTICIJI V TOPLOTNO ČRPALKO?

Finančni vložek investicije v toplotno črpalko je odvisen od številnih dejavnikov, predvsem velikosti in lastnosti objekta ter vrste toplotne črpalke. Eko sklad s podelitvijo nepovratnih finančnih sredstev veliko pripomore k zmanjšanju začetne investicije. Vse toplotne črpalke niso vključene na seznam pri podeljevanju subvencij. Podjetje Kronoterm se lahko pohvali, da vse njihove toplotne črpalke ustrezajo kriterijem za podeljevanje subvencij. Za postavitev toplotne črpalke za ogrevanje v večstanovanjski stavbi se lahko pridobi do 25 % priznanih stroškov naložbe. Na Eko skladu sta trenutno objavljena še dva razpisa za demo projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, izvedene s pomočjo kredita v breme rezervnega sklada ali energetskega pogodbeništva. Povračilo investicije je odvisno seveda od vložka ter porabe, stroškov prejšnjega sistema ogrevanja in seveda velikosti stavbe. V povprečju je povračilna doba začetne investicije za srednje veliko večstanovanjsko zgradbo pet let, lahko tudi samo leto in pol.


KATERA TOPLOTNA ČRPALKA JE USTREZNA ZA VAŠ BLOK?

Za ogrevanje večstanovanjskih stavb so na voljo vse toplotne črpalke, zrak/voda, voda/voda in zemlja/voda, enako kot pri hišnih. Za kateri vir se odločijo uporabniki je odvisno predvsem od razpoložljivost vira ter višine investicije, ki je na voljo. Toplotne črpalke voda/voda so na dolgi rok najbolj ugodne glede na prihranke, sledijo toplotne črpalke zemlja/voda z geosondo, pri čemer pa je investicija višja. Izbira je odvisna tudi od tega, kakšne funkcije bodo opravljale toplotne črpalke, npr. samo ogrevanje ali npr. ogrevanje, segrevanje sanitarne vode in hlajenje. Pri velikih objektih se investicija rešitve s hlajenjem in segrevanjem sanitarne vode povrne še prej. Te rešitve so primerne za novogradnje. Možnost ohlajevanje stanovanj s toplotno črpalko je odlična alternativa obstoječim klimatskim napravam, ki predvsem pri večstanovanjskih objektih z velikim številom enot kazijo arhitekturo stavbe. Poleg tega je sistem toplotne črpalke pri hlajenju s podtalnico precej ugodnejša izbira.

KO ENOSTAVNO IN UGODNO VZDRŽEVANJE NISO LE SANJE

Vzdrževanje toplotnih črpalk za večstanovanjske stavbe je približno enako kot pri hišnih toplotnih črpalkah. Priporočljiv je letni servisni pregled, s katerim se zagotovi učinkovito delovanje in preprečijo morebitne okvare. Pri geotermalnih toplotnih črpalkah je dobro, da se večkrat preverijo in očistijo filtri. Dvakrat letno se zamenja režim ogrevanja, se pravi iz letnega se preklopi na zimski in obratno. To se lahko naredi celo preko pametne aplikacije CLOUD.KRONOTERM, ki omogoča upravljanje na daljavo kjerkoli in kadarkoli. Enostavna uporaba in malo vzdrževanja sta dve od številnih prednosti toplotne črpalke.

 

Če bi si tudi vi in vaši sosedje želeli ugodno, enostavno in okolju prijazno ogrevanje obiščite www.kronoterm.com. Za rešitev po vaši meri in željah jim lahko pišete na info@kronoterm.com ali jih pokličete na 03 703 16 20.

 

Komentarji