Zdravje je najpomembnejša vrednota in ne samo, da je pomembno, kako zase skrbimo in pazimo nase, pač pa tudi, da se zavedamo velike vrednosti tega, kako je naše zdravje zavarovano. V Sloveniji imamo dve vrsti zdravstvenega zavarovanja – obvezno in dopolnilno.

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije osnovne zdravstvene storitve, medtem ko dopolnilno zdravstveno zavarovanje omogoča dostop do dodatnih storitev in ugodnosti.

Ste eni izmed tistih, ki dopolnilno zdravstveno zavarovanje že imate sklenjeno, pa niste povsem prepričani, do katerih ugodnosti ste s tem upravičeni? Ali pa imate trenutno sklenjeno samo obvezno in razmišljate, ali skleniti tudi dopolnilno zavarovanje? Za vas smo na enem mestu zbrali vse ključne informacije, ki so za vas lahko koristne.

Razlike med obveznim in dopolnilnim zavarovanjem

 • Obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) je zavarovanje, ki ga morajo imeti vsi prebivalci Slovenije. Namenjeno je kritju stroškov zdravstvenih storitev, kot so:
 • pregledi pri zdravniku
 • zdravila
 • bolnišnično zdravljenje
 • laboratorijske preiskave
 • rehabilitacije

Prispevke za OZZ plačujejo zaposleni, samozaposleni ter upokojenci in jih deloma krijejo tudi delodajalci ter država.

 • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ) je prostovoljno zavarovanje, ki ga lahko sklenejo vsi imetniki OZZ. Pri tem zavarovanju se doplačuje za storitve, ki jih OZZ ne krije v celoti ali pa jih sploh ne.

Prispevki za dopolnilno zdravstveno zavarovanje so nižji kot pa prispevki za obvezno in zavarovanci jih plačujejo sami.

Če ponazorimo konkretno – kadar zbolimo ali se poškodujemo, del stroškov za zdravstvene storitve plača ZZZS iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, določeno razliko do polne vrednosti zdravstvene storitve pa mora posameznik poravnati sam.

V primeru, da imamo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, preostali del stroškov torej nosi zavarovalnica.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje – kaj pokriva

Gre za vrsto zavarovanja, ki dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje in omogoča dostop do dodatnih zdravstvenih storitev in ugodnosti.

Tovrstno zavarovanje torej poskrbi za kritje stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti ali pa jih sploh ne:

–              zobozdravstvene storitve

–              medicinski pripomočki (slušni aparati, proteze, ortopedska obutev)

–              zdravila na recept

–              ambulantno zdravljenje

–              razni specialistični pregledi in diagnostike

–              operacije

S sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ste torej upravičeni do širokega spektra kritja zdravstvenih storitev, med drugim tudi tistih, ki lahko pomenijo zelo visoke stroške.

S sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se izognete morebitnim enormnim stroškom

V primeru kroničnih bolezni in dolgotrajnejših zdravljenj so lahko stroški zdravstvene oskrbe, zdravil in pripomočkov zelo visoki (pri enem pacientu lahko dosežejo tudi več 10.000 eur). V primeru sklenjenega DZZ zavarovalnice v zameno mesečnih vplačanih premij krijejo stroške, ki zajemajo razliko do polne cene zdravstvenih storitev, ki jih osnovno zavarovanje ne krije.

Če povzamemo – v kolikor dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimamo urejenega, se lahko zgodi, da smo primorani v določenih nezgodnih ali bolezenskih slučajih doplačati celo do 90 % stroškov zdravstvene oskrbe.

Stroški obravnave in zdravljenja so lahko v primerih hujših bolezni tako veliki, da jih večina pacientov ne zmore pokriti iz lastnega žepa, zato je sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja res priporočljivo ter v današnjih časih že skorajda nujno.

Kdaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje prostovoljno, upravičeno ali obvezno?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno in ga lahko sklenejo vsi tisti, ki želijo kritje dodatnih stroškov za zdravstvene storitve, ki niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje. Pri tem pa obstajajo tudi izjeme, v katerih so določene osebe do DZZ že upravičene ali pa ga morajo skleniti obvezno.

Do brezplačne možnosti dopolnilnega zavarovanja so tako upravičeni:

 • otroci in mladostniki do 18. leta starosti
 • študentje do 26. leta starosti
 • upokojenci s pokojninsko osnovo, ki je nižja od določene meje
 • invalidi s 100-odstotno invalidnostjo

Obvezno pa ga morajo skleniti osebe, ki so po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavarovani v tujini in se za zdravstvene storitve v Sloveniji niso zavarovali drugače.

Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje sta ključna elementa zdravstvenega sistema, ki zagotavlja dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe za vse državljane.

K nenehnemu izboljševanju le-tega lahko prispevamo vsi – s spoštovanjem ukrepov za preprečevanje bolezni, plačevanjem prispevkov za obvezno in dopolnilno zavarovanje ter zagovarjanjem večjega financiranja in razvoja javnega zdravstva. Le tako lahko zagotovimo, da bo zdravstveni sistem učinkovit, pravičen in dostopen za vse.

 

Komentarji