Večji kot je nos, večji je penis … Temu ni natanko tako. Vendar nova raziskava razkriva, da je korelacija med velikostjo nosu in penisa, večja kot si lahko mislimo.

V raziskavi na univerzi na Japonskem so uporabili 126 mrtvih moških teles. Primerjali so več različnih telesnih značilnosti. Tako so naleteli na povezavo med velikostjo moškega nosu in penisa. Raziskava je pokazala, da imajo moški z večjimi nosovi v povprečju za 3 cm večje penise (izmerjene v ohlapni raztegnjeni dolžini), kot tisti z manjšimi nosovi. Raziskovalci menijo, da nos in penis v razvoju moškega rasteta sorazmerno. In ko se ustavi rast enega, se ustavi tudi rast drugega.

Raziskava je tako prinesla sklepanja, da velikost penisa ni odvisna od starosti, višine in telesne teže, ampak je prav tako kot končna telesna višina zapisana v genih in tako določena ob rojstvu.

Sicer je bila ta raziskava izvedena na Japonskem, zato so tudi zaključki bolj ali manj omejeni na Japonsko. Za več informacij in ugotovitev glede korelacije, bi potrebovali še nadaljne raziskave, ki bi vsebovale ljudi različnih narodnosti.

Vir: Men’s Health

Komentarji