Mnoga podjetja v avtomobilski industriji se zavezujejo, da bodo proizvodnjo vozil, ki jih poganjajo fosilna goriva, zmanjšala. Na cestah je vedno več električnih in hibridnih vozil, kljub temu pa zaenkrat glavnino poganjata bencinsko in dizelsko gorivo.

V Sloveniji cene naftnih derivatov določa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Njihova cena se večinoma glede na gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar – evro usklajuje na vsakih 14 dni na torek. Spremembe cen so znane že dan prej in tako na vsak drugi ponedeljek in torek mediji sporočajo, koliko bomo po novem morali odšteti za liter goriva. Pri tem pogosto pozabijo na dejstvo, da država določa le najvišjo ceno, po kateri lahko bencinski servisi gorivo prodajajo. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov namreč trgovcem omogoča, da gorivo prodajajo po nižji ceni, vendar se za to ne odloči nihče. 

Pristojno ministrstvo je določalo cene dizelskega, 95-oktanskega in 100-oktanskega bencinskega goriva ter kurilnega olja. To se je spremenilo februarja 2016, ko se je takratna vlada odločila, da ne bo oblikovala najvišje cene za prodajo 100-oktanskega bencina in kurilnega olja. Sedaj se regulira le cena za dizelsko in 95-oktansko bencinsko gorivo, vendar to za bencinske servise ob avtocestah in hitrih cestah ne velja. Cene se lahko tudi tam prosto oblikujejo. Čeprav se lahko ponekod cene določajo poljubno, morajo te vseeno vsebovati dajatve, ki jih določi država. Nekatere so izražene z odstotki, druge pa imajo fiksen znesek. Katere dajatve mora cena vsebovati, lahko vidite v spodnji tabeli, kjer so zapisani aktualni zneski, ki veljajo od 20. 11. do 3. 12.

Vrsta derivata Neosvinčen motorni bencin (95-oktanski) Dizelsko gorivo
Prodajna cena brez dajatev 0,50561 0,64103
Taksa CO2 0,03979 0,04671
Dodatek za zagot. prihrankov energije 0,00736 0,008
Trošarina 0,47829 0,39272
Prisp. za zagot. podpor proizvodnji el. energije 0,00911 0,0099
DDV (22 %) 0,22884 0,24164
Drobnoprodajna cena v € na liter 1,269 1,340

Kot je razvidno iz tabele, prodajna cena brez dajatev znaša približno pol. Drugo polovico predstavljajo različne dajatve. Relativno visoke cene 95-oktanskega bencina in dizla so se pri zadnjih treh spremembah znižale, pri bencinu je bila sprememba večja. Do tega je prišlo, ker se tečaj evro – dolar ni bistveno spremenil, cena nafte na svetovnem trgu pa je padla. Kljub temu da je trošarina na dizel približno 8 centov nižja, je to gorivo dražje od 95-oktanskega bencina. To se je pri nas nazadnje zgodilo pred desetimi leti. Vzrok za to so nepričakovani remonti rafinerij, začetek zimske sezone in politika, ki stremi k temu, da se število motornih vozil, ki jih poganja dizelsko gorivo, zmanjša.

Vir: http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naftnih_derivatov/

J. R.

Komentarji