Znanstveni miti, katerim ljudje še vedno verjamejo

Znanstvena skupnost si nenehno prizadeva izpostaviti svoje napake in podati pravilne odgovore. Znanost je področje, kjer pride do lažnih informacij zelo redko. Z znanjem na osnovi empiričnih opazovanj in logičnih sklepanj se resnica loči od izmišljenih dejstev. Kljub prizadevanju raziskovalcev pa obstajajo splošno veljavna prepričanja, ki preprosto niso resnična. Odpravljanje […]