John Cristopher je v letu 1956 napisal post-apokaliptični roman z naslovom Smrt trave (angl. “The Death of Grass”). V njem govori o virusu, ki pobije vse oblike trav, vključno z žiti. Na svetu zavlada lakota, vladajoči pa se na to ne odzivajo. Čeprav je bil roman napisan več kot 50 let nazaj, govori o problemih, s katerimi bi se lahko soočali danes.

Kljub temu da roman ni posebej osredotočen na izumiranje žuželk, lahko izginotje trav in veliko drugih rastlin povežemo z izumrtjem čebel. Če se bo to zgodilo, bo prišlo do kolapsa pridelave sadja in zelenjave. Tako kot v romanu, se bodo letine znižale in tretjino hrane, ki jo zaužijemo, bo izginila. Leta 2008 je Londonski Earthwatch inštitut razglasil čebele za “najpomembnejšo” in neprecenljivo vrsto na planetu. BBC je poročal, da čebele oprašijo 70 od 100 najpogosteje uporabljenih vrst pridelkov. Zaradi tega so te majhne brenčeče žuželke pomemben del v naši prehranjevalni verigi. Čebele in rastline že dolgo časa živijo v sožitju, kakršna koli sprememba tega sodelovanja pa lahko ima na to usoden vpliv.

Na svetu obstaja več kot 20.000 vrst čebel. Te se morajo prilagoditi na nov način življenja, da lahko preživijo v svetu pesticidov, patogenov in krčenja gozdov. Manjšanje populacije čebel že vpliva na opraševanje in bo v nadaljevanju še bolj vplivalo. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo pravi, da moramo zavoljo svojega preživetja čebele zaščititi pred nadaljnjimi grožnjami. Lani je ta organizacija dejala, da je 75 % svetovnih živilskih pridelkov v določeni meri odvisno od opraševanja. Odsotnost čebel in drugih opraševalcev bi s svetovnega trga odstranila kavo, jabolka, mandlje, paradižnik, kavo …

V ekonomskem smislu bi odsotnost opraševanj pomenila več kot 500 milijard evrov vsakoletnih izgub. Zaradi svojega pomena so bile čebele v letu 2017 razglašene za ogroženo vrsto. K temu je prispevala tudi raziskava v ZDA, s katero so ugotovili, da se je populacija določenega tipa čebel v 20 letih zmanjšala za 87 %. K ozaveščanju o pomenu čebel je prispevala tudi naša država, ki je bila glavna pobudnica, da se 20. maj določi za svetovni dan čebel. Na ta dan se je namreč rodil Anton Janša – slikar in čebelar, ki je poznan kot začetnik modernega čebelarstva in eden najboljših poznavalcev čebel.

J. R.

Vir: Captain Planet

Komentarji