Mednarodna komisija za varovanje pred neionizirajočimi sevanji (angl. “ICNIRP”) je po nekaj letih pripravila nove smernice glede izpostavljenosti elektromagnetnim valovanjem. Objavljena nova priporočila sledijo tistim iz leta 1998 in 2010. Kljub temu je slovenska državna uredba iz leta 1996 strožja od teh priporočil.

Priporočila določajo mejne vrednosti električne poljske jakosti, gostote magnetnega polja in pretoka moči. Kot smo omenili, se vrednosti od priporočil iz leta 1998 ne razlikujejo preveč. Nekoliko so se zaostrila pravila pri izsevani in absorbirani energiji pri napravah. Vrednosti so bolj omejene, vendar so mobilni telefoni že znotraj teh vrednosti. Nove smernice pravzaprav ne vplivajo na uvedbo mobilnega omrežja 5. generacije. To mora zadostovati vsem predpisom, tudi tistim izpred 22 let.

Elektromagnetno valovanje v spektru radijskih frekvenc ima lahko na ljudi tri različne vplive. Prvič, lahko segreva tkiva tako kot v mikrovalovni pečici segrejemo hrano. Pri nižjih frekvencah lahko vplivajo na živčne celice. Zadnji možen vpliv je sprememba celičnih membran. Našteli smo vse možne vplive, vendar je ob tem potrebno poudariti, da se ti pojavijo pri nižjih frekvencah. V mobilni tehnologiji se uporabljajo višje frekvence, s katerimi je mogoče prenašati večjo količino informacij. Pri zasnovi smernic so pri ICNIRP-u pregledali rezultate različnih raziskav in vse zanesljive znanstvene dokaze. Na osnovi teh so določili mejo, pri kateri se pojavijo negativni vplivi. K tej meji so dodali varnostni faktor, pri čemer so upoštevali različno populacijo ljudi (zdravje, starost, spol …). V Sloveniji imamo glede neionizirajočih sevanj stroge omejitve. Uredba iz leta 1996 glede na ICNIRP dovoljuje še približno desetkrat nižje obremenitve.

 

Povzeto po: ICNIRP

J. R.

Komentarji