Naša mesta vse bolj vplivajo na podnebne spremembe. Toda ali poleg ogljikovega dioksida – enega od toplogrednih plinov, ki so odgovorni za globalno segrevanje – mesta naredijo še kako dodatno škodo?

V Veliki Britaniji 63 največjih mest (urbana območja z 135.000 prebivalci in več) predstavlja skoraj polovico vseh emisij ogljikovega dioksida v državi. Samo London predstavlja 11 % emisij tega plina. Čeprav so te številke visoke, lahko ugotovimo, da je emisija ogljikovega dioksida na prebivalca večja v manjših mestih in na podeželju.

Evropska komisija je izračunala emisije CO2 v Veliki Britaniji na 5,7 tone na osebo na leto. Velika Britanija je tako eno večjih gospodarstev z enimi izmed manjših emisij. ZDA proizvedejo 15,7 tone na prebivalca, Kitajska pa – čeprav je največji onesnaževalec na svetu – doda 7,7 tone na osebo. Vlada Združenega kraljestva je za leto 2017 dodala nekoliko nižji podatek – količina emisij je znašala 5,3 tone na prebivalca. Glede na te podatke pa 10 največjih mest v tej otoški državi povzroča emisije pod povprečjem. Tudi London, kjer je kakovost zraka zaskrbljujoča, ima emisije ogljikovega dioksida v višini 3,6 tone na prebivalca. Po drugi strani imajo območja jeklarske industrije veliko večje emisije. Te so največje na območju Swansea-ja in znašajo več kot 20 ton na osebo.

Če preučimo podatke emisij, lahko razumemo, zakaj jih mesta proizvajajo sorazmerno malo. Čeprav razlike niso velike, domovi v velikih mestih oddajajo povprečno nekaj manj CO2 na osebo v primerjavi s podeželjem. Domovi so manjši, številčnejši in se zaradi goste razporeditve lažje segrejejo. Do največjih razlik v emisijah pride pri transportu. Te so za 60 % večje daleč od mest. Najverjetneje zaradi tega, ker večina za transport na delo in v prostem času uporablja avtomobile. Razlog za to je slabše organiziran javni prevoz izven mest, kar ljudi prisili v uporabo avtomobilov. K temu prispeva tudi lokacija proizvodnih obratov, ki se večinoma nahajajo na obrobju mest.

 

Napovedi za prihodnost so na področju emisij za mesta boljša. To sklepamo na podlagi podatkov iz preteklosti. Med leti 2005 in 2017 so se emisije v mestih zmanjšale za 36 %, na drugih področji pa le za 31 %. Območje največjega onesnaževanja v Veliki Britaniji – Middlesbrough je od leta 2011 doživelo padec emisij za 64 %, med tem so se sicer emisije na drugem območju povečale zaradi sprememb v lokalnem gospodarstvu. Zagotovo bo v prihodnosti zagotavljanje visokokakovostnih zaposlitvenih možnosti in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za mesta velik izziv.

J. R.

Vir: BBC

Komentarji